PHÍCH RẠNG ĐÔNG RD 899

  • NH_0000001712
Dung tích:2 lít
Vật liệu:thân nhựa, vai nhựa