BỘ ẤM CHÉN HẢI DƯƠNG AC302

  • NH_00000456

Dung tich 500ml,600ml gồm 1 bình trà 7 đĩa 6 tách