BỘ ẤM CHÉN BÁT TRÀNG AC68

  • NH_00000426

Dung tich 600ml gồm 1 bình trà 7 đĩa 6 tách