BỘ ẤM CHÉN BÁT TRÀNG AC120

  • NH_00000440

Dung tich 500ml,600ml,700ml gồm 1 bình trà 7 đĩa 6 tách