BỘ ẤM CHÉN BÁT TRÀNG AC113

  • NH_00000432

Dung tich 500ml,600ml gồm 1 bình trà 7 đĩa 6 tách